Financiële Registers

Financiele Registers

De SRFA beheert op dit moment vier registers voor beroepsbeoefenaren in de financiële sector, het Register Financieel Management (RFM), het Register SPD (RS),  het Register Financial Controller (RFC) en het Register Erkend Administratie Adviseur (REAA).


Financieel Managers kunnen zich inschrijven in het Register Financieel Management (RFM) en mogen als aan de inschrijfvoorwaarden wordt voldaan de titel RFM voeren.

Als Financial Controller heeft u de mogelijkheid u in te schrijven in het Register SPD (RS) en/of het Register Financieel Controller (RFC)  van de SRFA en het recht om de bijbehorende titel te voeren.


Administratieadviseurs- en consulenten schrijven zich in het Register Erkend Administratie Adviseur (REAA) en mogen de titel REAA voeren.

Met de genoemde titels toont u als professional aan een gedegen opleiding te hebben genoten en dat u uw kennis en vaardigheden actueel houdt.

Voor de Financieel Manager

RFM

Register Financieel Manager

Voor de Administratie Adviseur

REAA

Register Erkend Administratie Adviseur

Voor de Financial Controller

RS

Register SPD

RFC

Register Financial Controller

Vragen?