Over SRFA

Bestuur en organisatie

De SRFA is een stichting die is opgericht met de doelstelling ‘het bevorderen en in stand houden van de kennis omtrent de financiële en fiscale beroepsuitoefening en het bevorderen van een vakbekwame, correcte en transparante uitoefening van financiële en fiscale beroepen’. De stichting heeft geen winstoogmerk.

De SRFA-vergaderingen worden bijgewoond door bestuursleden, vertegenwoordigers van ondersteunende afdelingen en daar waar nodig, inhoudelijke experts.

De bestuursvergaderingen worden bijgewoond door:

 1. Mr. P. (Peter) van den Berg (Voorzitter)
 2. Dhr. F. (Frank) Bakker (Penningmeester)
 3. Drs. A.R. (Arjen) Bonestroo Med (Secretaris)
 4. Dhr. C. (Chris) Buijsen RS RFM (Bestuurslid)
 5. Dhr. R. Takken

Het bestuur van de SRFA houdt zich onder andere bezig met de volgende zaken:

 • het opstellen van een begroting met een bijbehorend plan van aanpak en de jaarrekening met bijbehorend verantwoordingsverslag;
 • het vaststellen van de jaarlijkse contributie;
 • het vaststellen van de tarieven voor overige activiteiten. Deze activiteiten en de tarieven staan in een overzicht op onze website vermeld;
 • het verstrekken van keurmerken;
 • het vaststellen en bewaken van de inschrijvingsprocedures;
 • het toekennen van beroepstitels;
 • het vaststellen en bewaken van de gedrags- en beroepsregels;
 • het vaststellen van regelgeving door wijziging van dit reglement;
 • het vaststellen en uitvoeren van de PE-regelingen;
 • het verrichten van marketingactiviteiten en het toekennen van ledenvoordelen;
 • het aangaan van samenwerkingsverbanden met derden;
 • overige activiteiten waarmee de belangen van de leden worden behartigd.

Vakgroepen

Binnen de SRFA bestaan twee vakgroepen: een fiscale vakgroep en een financiële vakgroep. Deze vakgroepen adviseren het bestuur van de SRFA over de invulling van de permanente educatie, zij houden zich bezig met het ontwikkelen en delen van vakkennis en zij organiseren ledenactiviteiten. Als u belangstelling heeft om deel te nemen aan een vakgroep, stuurt u een e-mail aan [email protected] .

Commissie Toelating

De registers van de SRFA zijn toegankelijk voor eenieder die voldoet aan de toelatingsvoorwaarden. Of de door u gevolgde opleiding voldoet om toegelaten te kunnen worden tot de registers, wordt beoordeeld door de Commissie Toelating behorende bij dat register indien de opleiding niet is opgenomen in de standaard opleidingenlijst.

 • Commissie Toelating Fiscaal – voorzitter Mr. P. van den Berg
 • Commissie Toelating REAA – voorzitter Dhr. C. Buijsen
 • Commissie Toelating RFC – voorzitter Dhr. C. Buijsen
 • Commissie Toelating RSPD/RFM – voorzitter Dhr. C. Buijsen
 • Commissie Toelating RTA – voorzitter Dhr. A.R. Bonestroo

Bij een vraag over toelating richt u zich tot [email protected].