Toelatingsvoorwaarden

Zo krijgt u toegang tot de SRFA-registers

Wilt u worden opgenomen in één van de registers van de SRFA? Dat kan met de juiste vooropleiding en uiteraard moet u actief zijn binnen het fiscale vakgebied. Bekijk hiervoor toelatingsvoorwaarden inclusief de overgangsregeling.

Aspirantregister

Wilt u starten met een opleiding om toegelaten te worden tot één van de registers dan kan dat ook. 
Volg dan één opleiding van een van de gerenommeerde instituten en u wordt automatisch en kosteloos ingeschreven in het aspirantregister. U wordt dan op de hoogte gehouden van SRFA aangelegenheden en u mag tevens gratis de jaarlijkse update sessie bijwonen.

MKB Belastingconsulent, in één jaar naar titel MKB BC

De opleiding MKB Belastingconsulent (MKB BC) bereidt u gedegen voor op het beroep van belastingconsulent voor het MKB. U ontwikkelt zich tot een allround specialist die belastingaangiften verzorgt en belastingplichtigen bijstaat in geschillen met de belastingdienst. Opleiding succesvol afgerond? Laat u dan inschrijven in het Register MKB Belastingconsulent (MKB BC). Dan mag u de titel MKB BC voeren als kwaliteitskeurmerk

MKB Belastingadviseur, in twee jaar naar titel MKB BA

De opleiding MKB Belastingadviseur (MKB BA) is opgezet om u voor te bereiden op het beroep van belastingadviseur voor het MKB. U doet diepgaande theoretische kennis op van de belangrijkste belastingwetten, zoals loonbelasting, inkomstenbelasting, omzetbelasting en vennootschapsbelasting. Na afronding van uw studie en na inschrijving bij de SRFA mag u de titel MKB BA voeren. Vanuit dit programma kunt u met vrijstellingen binnen de HBO Bacheloropleiding Fiscaal Recht en Economie instromen.

Slechts één jaarlijkse verplichte PE-sessie

Jaarlijks volgt u gratis een fiscale updatesessie in het kader van Permanente Educatie. Het bijwonen van deze sessie is een verplichting binnen uw registratie in het register van SRFA. In één dag wordt u volledig op de hoogte gebracht van de nieuwste wet- en regelgeving op het gebied van fiscaliteiten. Daarnaast verdiept u zich in actuele thema’s die voor u van belang zijn. Denk bijvoorbeeld aan de nieuwste fiscale regelingen rondom schenkingen. U gaat praktijkgericht aan de slag met fiscale thema’s. Praktijk en theorie worden in de verschillende programmaonderdelen voortdurend afgewisseld. U oefent intensief met cases en opdrachten uit de praktijk. Na deze korte training bent u weer volledig up-to-date.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Regeerakkoord 2019
  • Vpb: fiscale eenheid Vpb en earningstrippingsregeling
  • Btw: ABC-levering, vastgoed
  • FFP: schenkingen aan kinderen, BOF blijft deze?

De update wordt jaarlijks aangeboden in oktober en april.

Samenwerking tussen opleiders en brancheorganisaties

© SRFA 2019