Toelatingsvoorwaarden

Zo krijgt u toegang tot de SRFA-registers

Wilt u worden opgenomen in één van de registers van de SRFA? Dat kan met de juiste vooropleiding en uiteraard moet u actief zijn binnen het fiscale of financiële vakgebied. Bekijk hiervoor toelatingsvoorwaarden inclusief de overgangsregeling.

Aspirantregister

Wilt u starten met een opleiding om toegelaten te worden tot één van de registers dan kan dat ook. 
Volg dan één opleiding van een van de gerenommeerde instituten en u wordt automatisch en kosteloos ingeschreven in het aspirantregister. U wordt dan op de hoogte gehouden van SRFA aangelegenheden en u mag tevens gratis de jaarlijkse update sessie bijwonen.

MKB Belastingconsulent, in één jaar naar titel MKB BC

De opleiding tot Register MKB Belastingconsulent (MKB BC) bereidt u gedegen voor op het beroep van belastingconsulent voor het MKB. U ontwikkelt zich tot een allround specialist die belastingaangiften verzorgt en belastingplichtigen bijstaat in geschillen met de belastingdienst. Opleiding succesvol afgerond? Laat u dan inschrijven in het Register MKB Belastingconsulent (MKB BC). Dan mag u de titel MKB BC voeren als kwaliteitskeurmerk

MKB Belastingadviseur, in twee jaar naar titel MKB BA

De opleiding tot Register MKB Belastingadviseur (MKB BA) is opgezet om u voor te bereiden op het beroep van belastingadviseur voor het MKB. U doet diepgaande theoretische kennis op van de belangrijkste belastingwetten, zoals loonbelasting, inkomstenbelasting, omzetbelasting en vennootschapsbelasting. Na afronding van uw studie en na inschrijving bij de SRFA mag u de titel MKB BA voeren. Vanuit dit programma kunt u met vrijstellingen binnen de HBO Bacheloropleiding Fiscaal Recht en Economie instromen.

Register Financial Controller, in één jaar naar titel RFC

Bent u in het bezit van een Bachelorgetuigschrift SPD Bedrijfsadministratie, Bedrijfseconomie, Accountancy of een vergelijkbaar getuigschrift? Volg dan de opleiding tot Register Financial Controller bij een van de gerenommeerde opleidingsinstituten. Heeft nog geen Bachelorgetuigschrift? Dan kan dit ook door de opleiding HBO Register Financial Controller te volgen, de meest efficiënte route naar de RFC titel. Na afronding van uwe studie en na inschrijving bij de SRFA mag u de titel RFC voeren.

Register Administrateur Adviseur, in één jaar naar de titel RAA

Werkzaam bij een accountantskantoor, administratiekantoor of financieel adviesbureau en (nog) geen behoefte aan een accountantstitel omdat u toch geen assuranceopdrachten uitvoert? Of heeft u de opleiding tot Post HBO AA MKB of de praktijkopleiding niet geheel afgerond? Kijk dan even of u toch de RAA titel van de SRFA mag voeren. Na uw bacheloropleiding, het afronden van de opleiding tot Register Administratie Adviseur (RAA) en inschrijving bij de RAA bent u gerechtigd de titel RAA te voeren. Let op! Als u een onafgeronde post HBO AA MKB opleiding hebt gevolgd of de praktijkopleiding niet hebt afgrond, komt u mogelijk al direct in aanmerking voor de RAA titel.

Een realistische PE verplichting van 10 PE uren per jaar

Jaarlijks volgt u gratis een fiscale updatesessie in het kader van Permanente Educatie. Het bijwonen van deze sessie is een verplichting binnen uw registratie in het register van SRFA. In één dag wordt u volledig op de hoogte gebracht van de nieuwste wet- en regelgeving op het gebied van fiscaliteiten. Daarnaast verdiept u zich in actuele thema’s die voor u van belang zijn. Denk bijvoorbeeld aan de nieuwste fiscale regelingen rondom schenkingen. U gaat praktijkgericht aan de slag met fiscale thema’s. Praktijk en theorie worden in de verschillende programmaonderdelen voortdurend afgewisseld. U oefent intensief met cases en opdrachten uit de praktijk. Na deze korte training bent u weer volledig up-to-date.

De update en thema sessies worden 1 maal per kwartaal aangeboden.

Samenwerking tussen opleiders en brancheorganisaties