Toelatingsvoorwaarden

Zo krijgt u toegang tot de SRFA-registers

Wilt u worden opgenomen in één van de registers van de SRFA? Dat kan met de juiste vooropleiding en uiteraard moet u actief zijn binnen het vakgebied. Bekijk hieronder de toelatingsvoorwaarden per register.

Aspirantregister

Wilt u starten met een opleiding om toegelaten te worden tot één van de registers? Dat kan natuurlijk ook. Volg dan één opleiding van een van de gerenommeerde instituten en u wordt automatisch en kosteloos ingeschreven in het aspirantregister. U wordt dan op de hoogte gehouden van SRFA aangelegenheden en u mag tevens gratis de jaarlijkse updatesessie bijwonen.

Toelatingsvoorwaarden per register

Het register voor de MKB Belastingconsulent (MKB BC)

U ben toelaatbaar tot het register voor de MKB Belastingconsulent*:
1. Indien u de opleiding Register MKB Belastingconsulent (MKB BC) heeft afgerond.
2. Indien u de opleiding CB of RB Belastingconsulent heeft afgerond.
3. Indien u de opleiding HBO Belastingconsulent heeft afgerond.
4. Indien u de leergang Fiscaal Recht heeft afgerond.
5. Indien u de opleiding Fiscale Adviseur van FSDC heeft afgerond.
6. Indien u de opleiding AA Belastingaccountant succesvol heeft afgerond.
7. Na afronding van andere opleidingen waarvan naar het oordeel van SRFA aangetoond kan worden dat men in voldoende mate aan de gewenste vergelijkbare eindtermen heeft voldaan.

Het register voor de MKB Belastingadviseur (MKB BA)

U ben toelaatbaar tot het register voor de MKB Belastingadviseur*:
1. Indien u de opleiding MKB Belastingadviseur (MKB BA) heeft afgerond.
2. Indien u de opleiding CB of RB Belastingadviseur heeft afgerond.
3. Indien u de opleiding HBO Bachelor Fiscaal Recht en Economie heeft afgerond.
4. Indien u de opleiding Master Fiscaal Recht heeft afgerond.
5. Na afronding van andere opleidingen waarvan naar het oordeel van SRFA aangetoond kan worden dat men in voldoende mate aan de gewenste vergelijkbare eindtermen heeft voldaan.

Register Financieel Manager (RFM)

U bent toelaatbaar tot het register Financieel Management (RFM)*:
1. Indien u de combinatie van de opleidingen Moderne Bedrijfsadministratie (MBA), Financiële Managementrapportage (FMR) en Bestuurlijke Informatieverzorging (BIV) heeft afgerond.
2. Indien u de combinatie van de opleidingen Moderne Bedrijfsadministratie (MBA), Bestuurlijke Informatieverzorging (BIV) en Vakopleiding Bedrijfsadministratie en Accountancy (VBA) heeft afgerond.
3. Indien u de combinatie van de opleidingen Moderne Bedrijfsadministratie (MBA), Bestuurlijke Informatieverzorging (BIV) en Assistent Controller (Associatie) heeft afgerond.
4. Indien u de combinatie van Moderne Bedrijfsadministratie (MBA) en SPD-I heeft afgerond.
5. Indien u de opleiding HBO Associate Degree Financieel Management heeft afgerond.
6. Indien u de opleiding HBO Associate Degree Accountancy heeft afgerond.
7. Indien u de opleiding HBO Bachelor SPD Bedrijfsadministratie heeft afgerond.
8. Indien u de opleiding HBO Bachelor Accountancy heeft afgerond.
9. Indien u de opleiding HBO Bachelor Bedrijfseconomie/Finance & Control heeft afgerond.
10. Indien u de combinatie heeft afgerond van de opleidingen Moderne Bedrijfsadministratie (MBA), en de volgende modules van de opleiding HBO Associate Degree Accountancy of HBO Associate Degree Financial Management of HBO Bachelor Accountancy of HBO Bachelor SPD Bedrijfsadministratie:
a. Jaarrekening en Consolidatie
b. Belastingrecht 2
c. Internal Control & Accounting Information Systems 1
d. Management Accounting & Control
e. Een combinatie van vergelijkbare modules naar het oordeel van SRFA
11. Na afronding van andere opleidingen waarvan naar het oordeel van SRFA aangetoond kan worden dat men in voldoende mate aan de gewenste vergelijkbare eindtermen heeft voldaan.

Register SPD (RSPD)

U bent toelaatbaar tot het register SPD (RSPD)*:
1. Indien u de opleiding HBO Bachelor SPD Bedrijfsadministratie heeft afgerond.
2. Indien u de opleidingen SPD-I en SPD-II heeft afgerond.
3. Indien u de opleiding HBO Bachelor Accountancy heeft afgerond aangevuld met de modules:
a. Adviesvaardigheden
b. Big data analyse
c. Werken aan de digitale transitie
d. Business Control
e. Een combinatie van vergelijkbare modules naar het oordeel van SRFA
4. Na afronding van andere opleidingen waarvan naar het oordeel van SRFA aangetoond kan worden dat men in voldoende mate aan de gewenste vergelijkbare eindtermen heeft voldaan.

Register Financial Controller (RFC)

U bent toelaatbaar tot het register Financial Controller (RFC)*:
1. Indien u de opleiding HBO Register Financial controller heeft afgerond.
2. Indien u de opleiding Register Financial controller heeft afgerond.
3. Indien u de opleiding Post Bachelor Register Financial Controller heeft afgerond.
4. Indien u de opleiding Post Bachelor Financial Control heeft afgerond.
5. Indien u de opleiding Post Bachelor Leergang Financial Control heeft afgerond.
6. Indien u de opleiding Post Bachelor Zorgcontrol heeft afgerond.
7. Indien u de opleiding Post Bachelor Business Control heeft afgerond.
8. Na afronding van andere opleidingen waarvan naar het oordeel van SRFA aangetoond kan worden dat men in voldoende mate aan de gewenste vergelijkbare eindtermen heeft voldaan.

Register Erkend Administratie Adviseur (REAA)

U bent toelaatbaar tot het register Erkend Administratie Adviseur (REAA)*:
1. Indien u de opleiding Register Erkend Administratie Adviseur heeft afgerond.
2. Indien u de opleiding Post HBO AA Accountancy MKB heeft afgerond.
3. Indien u de opleiding Post HBO AA Accountancy MKB Fit for Future heeft afgerond.
4. Indien u in de vooropleiding, dan wel in het schakelprogramma, de modules Management Accounting, Externe Verslaggeving, Financiering, Management & Organisatie en Belastingrecht heeft gevolgd en vervolgens de volgende modules van de opleiding Post HBO AA Accountancy MKB of Post HBO Accountancy MKB Fit for Future heeft afgerond:
a. Aan assurance verwante opdrachten
b. Fiscale advisering voor het MKB
c. Strategische advisering voor het MKB
d. Een combinatie van vergelijkbare modules naar het oordeel van SRFA
5. Na afronding van andere opleidingen waarvan naar het oordeel van SRFA aangetoond kan worden dat men in voldoende mate aan de gewenste vergelijkbare eindtermen heeft voldaan.

Register Tax Accountant (RTA)

U bent toelaatbaar tot het register Tax Accountant (RTA)*:
Indien u in het register van de NBA staat ingeschreven als accountant (AA of RA) én daarnaast een van de volgende opleidingen heeft afgerond:
1. Register Tax Accountant.
2. AA/RA Belastingaccountant.
3. WO Bachelor/Master Fiscaal Recht.
4. Een andere opleiding waarvan naar het oordeel van SRFA aangetoond kan worden dat men in voldoende mate aan de gewenste vergelijkbare eindtermen heeft voldaan.

Register Gekwalificeerd Zorgadministrateur (RGZ)

U bent toelaatbaar tot het register Gekwalificeerd Zorgadministrateur indien u beschikt over het Praktijkdiploma Zorgadministratie of een diploma van een door het bestuur van SRFA vastgestelde vergelijkbare opleiding.

* Het bestuur van de SRFA behoudt zich het recht voor om en aanvraag op basis van een van de genoemde opleidingen, inhoudelijk te toetsen aan het beroepsprofiel en bij onvoldoende kwaliteit de aanvraag af te wijzen.