Privacy

Wij begrijpen dat u uw persoons- en studiegegevens niet met iedereen wilt delen. Daarom gaan wij zorgvuldig om met deze informatie. Wij houden ons aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). We hebben uw gegevens wel nodig om u goed te kunnen helpen. In deze verklaring leggen we uit welke gegevens we van u nodig hebben en waarvoor we ze gebruiken.

Opslag van uw gegevens

Wij slaan de persoonsgegevens die we van u ontvangen op. Het gaat bijvoorbeeld om gegevens die we ontvangen tijdens registratie voor één van de registers van de SRFA (ook wanneer het proces wordt afgebroken), bij het invullen van het contactformulier, bij aanmelding voor een nieuwsbrief of als u telefonisch of per e-mail contact met ons opneemt. Wij verzamelen en bewaren onder andere de volgende persoonsgegevens:

  • Naam (voor- en achternaam), adres en overige contactgegevens.
  • Gegevens met betrekking tot het register waarvoor u zich heeft aangemeld, inclusief betalingsgegevens.
  • Uw feedback over de SRFA, de updatesessies en overige informatie die u geeft.
  • Persoonsgegevens in het kader van uw registratie, zoals uw toelatingsdocumenten en aanwezigheid.

Gebruik van uw gegevens

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Registratie en administratieve afhandeling van uw inschrijving in één van de registers van de SRFA.
  • Verzorging van de door u gekozen registratie en de daarbij behorende organisatorische werkzaamheden.
  • Analyses uitvoeren zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren.
  • U op de hoogte te houden van al onze diensten en producten.
  • U de door u gevraagde documenten/inlichtingen te sturen en op uw vragen te reageren.

Verdere toelichting

In sommige gevallen werken wij samen met externe dienstverleners. Zij mogen uw gegevens alleen gebruiken voor de uitvoering van die diensten die in het belang zijn van uw registratie. Zij mogen u niet voor andere doelen benaderen of uw gegevens doorgeven aan andere partijen.

Nieuwsbrief en abonneebestand

Met onze nieuwsbrief informeren wij geïnteresseerden over nieuws op het gebied van onze diensten en alles wat daarmee te maken heeft. Uw e-mailadres voegen we alleen toe aan onze lijst met abonnees als u hier toestemming voor geeft. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden en/of uw voorkeuren kunt aanpassen.

Beveiliging en bewaartermijn van uw gegevens

Wij beschermen uw persoonsgegevens tegen misbruik en toegang door ongeautoriseerde personen via de technieken die daarvoor beschikbaar zijn op dit moment. Wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde.

Uw gegevens inzien, verbeteren, bijwerken en verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Daarnaast kunt u ons vragen uw gegevens te wissen en niet meer te gebruiken. In een aantal gevallen kunt u aangeven dat u wilt dat we uw gegevens beperkt gebruiken.

Wilt u één van bovenstaande acties uitvoeren? Neem dan contact met ons op. Wij reageren zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen 4 weken, op uw verzoek. Als u uw gegevens wilt laten verwijderen, controleren wij eerst of dit wettelijk (al) is toegestaan. Wanneer we volgens de wet uw gegevens (nog) niet mogen verwijderen, zullen we u dit laten weten en aangeven op welk eerstvolgende moment we uw gegevens wel kunnen verwijderen.

Klacht

Als u het niet eens bent met de manier waarop wij omgaan met uw gegevens, kunt u bij ons een klacht indienen via [email protected]

U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen Privacy- en cookieverklaring

Wij kunnen deze Privacy- en cookieverklaring wijzigen. Als u graag wilt weten hoe we uw gegevens beschermen en gebruiken en welke cookies we gebruiken voor welke doelen, raden we u aan deze Privacy- en cookieverklaring regelmatig te lezen. We hebben deze Privacyverklaring voor het laatst gewijzigd op 15 april 2022.