Updatesessies SRFA – De data 2022 zijn bekend!

De SRFA heeft inmiddels bijna 1.000 aangesloten (aspirant-) geregistreerden. Daarom gaan we dit jaar gestructureerd te werk en stellen we voor het hele jaar de kennissessies vast. Het worden weer mooie evenementen.

18 mei 2022 Digitale Toekomst voor Financials (online)

Sirous Kavehercy heeft al eerder met groot succes opgetreden voor SRFA. Daarom boeken we hem graag nog een keer, mede op verzoek van verschillende SRFA geregistreerden. Sirous bespreekt de nieuwste ontwikkelingen waar je als financial mee te maken gaat krijgen en zorgt voor een hele praktische invulling. Een sessie met Sirous zorgt ervoor dat je met een flinke dosis positieve energie aan de slag gaat.

De digitalisering laat de financiële sector niet onberoerd. Hoe spelen organisaties en financials daarop in? En spelen ze er eigenlijk wel op in? Dat wil nog weleens wisselen. Deze sessie gaat in op de kansen van data binnen organisaties en de rol van financials daarin. Ook gaan we in op het veranderende gedrag van de consument en wat de gevolgen zijn voor de organisatie om klant gedreven te werken. Daarvoor is het essentieel om verder te kijken dan alleen de financiële indicatoren. Voor financials houdt dit in dat hun rol veel breder en diverser gaat worden. Dit vereist andere houding, kennis en competenties en biedt kansen om je door te ontwikkelen en in de toekomst als strategische sparringpartner relevant te blijven voor je klanten.

Onderwerpen:

Voor meer informatie over prijzen en aanmelden. Klik hier :

 • Digitale ontwikkelingen
 • Fintech, Big Data, AI, Process Mining, Blockchain;
 • De intelligente data gedreven organisatie;
 • Data als grondstof voor de intelligente organisatie;
 • Organisatiestrategie & Business Intelligence;
 • Verschillende soorten indicatoren (KRI, KPI, PI);
 • Data science en advanced analytics;
 • Klantgedrag en customer journey;
 • Klantinteractie en data-analyse

14 juni 2022 Fiscale ontwikkelingen in een veranderende realiteit (op locatie)

Quintus Stokvis is een zeer ervaren fiscalist, verricht werkzaamheden voor verschillende opleiders en Fiscount. Daarnaast is hij expert op het gebied van Advies en Geschilbeslechting. Quintus stond mede aan de wieg van de opleiding Register Tax Accountant (RTA), een van de meest recente registers binnen de SRFA.  Tijdens deze kennissessie gaan we in op de nieuwste fiscale ontwikkelingen in een veranderende realiteit.

“Belastingheffing is overheidsfinanciering”, zo stond er in menig fiscaal leerboek in de jaren ’80 van de vorige eeuw. Inmiddels weten we beter en worden belastingen gebruikt voor allerlei doeleinden, die met de oorspronkelijke doelstelling niets te maken hebben. Ook zien we een wereld in verandering waarin mensen meer en andere dingen verwachten van de overheid, denk aan de coronacrisis en de oorlog op het Europese continent. De Belastingdienst zelf is ook onderwerp van nieuws: De toeslagenaffaire, het fraudesignaleringssysteem……. Het vertrouwen in de overheid neemt af. Hoe gaat de belastingheffing eruitzien onder het nieuwe regeerakkoord? Gedurende de dag gaan we in op veranderende wetgeving en nieuwe omgangsvormen met de Belastingdienst.

Onderwerpen:

 • Fiscale winstbepaling: gevolgen voor goed koopmansgebruik;
 • Bedrijfsopvolging: toepassing van de BOR en doorschuiffaciliteiten in de IB
 • DGA-problematiek
 • Veranderende omgangsvormen met de Belastingdienst.

22 september 2022 Externe Verslaggeving voor de bedrijfsadministrateur en controller (op locatie)

Gert-Jan Jordaan is registeraccountant en docent en een grote expert op het gebied van financial accounting. Veel studenten reizen kilometers om speciaal van hem colleges te krijgen of bijgepraat te worden. Tijdens een van zijn optredens bij opleider Markus Verbeek Praehep voor trainees van de praktijkopleiding AA, was de gemiddelde score maar liefst 9,6! Het is een genot om hierbij aanwezig te kunnen zijn.

Onderwerpen:

 • Nieuwe RJ-Richtlijnen voor de jaarrekening
 • Overzicht uitingen

En specifieke aandacht voor:

 • Nieuwe regels opbrengstverantwoording
 • Groot onderhoud en de componentenbenadering
 • Bijzondere waardevermindering van vaste activa
 • (Dis)continuïteit

*Afhankelijk van de actualiteit kunnen onderwerpen nog worden toegevoegd

18 november 2022 Fiscale gevolgen Prinsjesdag + Erfrecht (Online)

Heleen Elbert is fiscaal jurist en heeft ruime praktijkervaring als belastinginspecteur en belastingadviseur. Ze is een van de sprekers die in de beginperiode van SRFA al eens een kennissessie heeft verzorgd. Deze sessie werd zeer hoog gewaardeerd.

Zoals u weet, staat er dit jaar weer het nodige op de agenda van het kabinet. Wat staat ons te wachten op belastinggebied? En wat zijn de actualiteiten op het terrein van het erfrecht? Heleen Elbert praat u graag bij. Hoewel de meeste Prinsjesdagzaken pas op het laatst bekend worden gemaakt, verwacht zij het nodige op het terrein van de jubelton en de bedrijfsopvolgingsregeling. Wijzigt er weer wat op het gebied van de eigen woningregeling? Gaat de wet excessief lenen echt door? Wat is het laatste nieuws over de vermogensrendementsheffing? Gaat het box 2 tarief nog omhoog? Kortom, er is genoeg te vertellen verwachten wij. Uiteraard nemen wij de meest actuele stand van zaken in wetgeving en jurisprudentie mee.

Onderwerpen:

•    Actualiteiten Erfrecht

•    Fiscale actualiteiten n.a.v. Prinsjesdag

•    BTW en Belastingplan 2023

De definitieve cursusinhoud is afhankelijk van de actualiteiten.