Opleiding.nl

Als SRFA-geregistreerde en als aspirant-lid kunt u profiteren van 10% korting op ruim 600 opleidingen voor financieel professionals. Daarmee is uw jaarbijdrage aan de SRFA soms al voor jaren terugverdiend. Dat is een van de grote voordelen van een registratie bij de SRFA. U kunt zich via de website van SRFA inschrijven voor deze opleidingen. De SRFA heeft in samenwerking met Opleiding.nl een pakket van opleidingen samengesteld dat afgestemd is op onze doelgroep. Om toegang te krijgen tot Opleiding.nl moet u de SRFA toestemming geven uw naam en e-mailadres te verstrekken aan Opleiding.nl. In de nieuwsupdate van afgelopen maart vindt u een link om u hiervoor aan te melden.

Let op: bent u geregistreerd na september 2020 dan wordt u automatisch aangemeld bij Opleiding.nl (dit geldt niet voor aspirant-leden).