Vraag naar controllers houdt aan

De vraag naar financial controllers lijkt stabiel te blijven tijdens de huidige coronacrisis. Juist in een periode van extreme onzekerheid is het voor bedrijven essentieel om elke euro te kunnen verantwoorden. Bedrijven willen weten hoe het staat met de cash flow, welke kosten eraan komen en wat de besparingsmogelijkheden zijn. Wervingsbureaus merken dat de behoefte aan financial controllers om die reden groot blijft (bron: nieuwsbrief CMweb, d.d. 30-09-2020).


De huidige crisis kan vergeleken worden met het verloop van de vraag naar controllers tijdens de financiële crisis en de periode daarna. Toen zetten bedrijven steeds meer financiële specialisten in die gebruik maakten van dashboards (zoals Power BI). Met behulp van die data kunnen financiële voorspellingen gedaan worden. Aan dat soort financiële specialisten, zoals bijvoorbeeld de RFC’s, is ook nu weer steeds meer behoefte.