SRFA maakt groeispurt door en verwelkomt BSPD

In 2018 is met veel enthousiasme de Stichting Register Fiscaal en Financieel Advies (SRFA) opgericht. De SRFA is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk en is een initiatief van erkende opleiders. De stichting staat in contact met brancheverenigingen en onafhankelijke adviseurs uit het fiscale en financiële vakgebied. Na de succesvolle totstandkoming van de registers MKB Belastingconsulent (MKB BC) en MKB Belastingadviseur (MKB BA) werd het al snel duidelijk dat er meer doelgroepen zijn die aan de markt willen laten blijken dat zij het verschil maken. Door middel van registratie en het voeren van de titel maken onze professionals duidelijk dat ze een gedegen opleiding hebben genoten en hun expertise voortdurend bijhouden. Als resultaat zag een aantal nieuwe registers voor financieel professionals het licht. Meerdere organisaties toonden al grote belangstelling in de registers. Dankzij een gestage groei stond de teller eind 2020 op ruim 250 (aspirant-)geregistreerde professionals. Er zijn meer organisaties die de kennis omtrent de financiële en fiscale beroepsuitoefening willen bevorderen en in stand willen houden. Net als de SRFA staan zij voor een vakbekwame, correcte en transparante uitoefening van financiële en fiscale beroepen. De SRFA probeert hierbij een verbindende rol te spelen. Dit heeft nu al geresulteerd in een samensmelting van SRFA en BSPD (Belangenvereniging SPD). Inmiddels zijn 540 financiële en fiscale professionals bij de SRFA aangesloten. Welkom BSPD, welkom RFM en RS geregistreerden! SRFA en BSPD, hoe verder? Als twee organisaties besluiten samen verder te gaan vergt het meer dan goede gesprekken en het gevoel dat gezamenlijk de goede weg wordt ingeslagen. Beide organisaties hebben immers leden of geregistreerden, beide kennen hun eigen voorwaarden en beiden zijn gewend aan een bepaalde manier van werken. Om dit in goede banen te kunnen leiden is er besloten om het jaar 2021 als overgangsjaar te beschouwen. Daar waar mogelijk blijft alles voor de verschillende leden dit jaar bij het oude, zodat gedurende het jaar processen en procedures gelijkgetrokken kunnen worden waar dat wenselijk en voor de doelgroep nodig is. Een aantal besluiten zijn tijdens de eerste gezamenlijke bestuursvergadering van 2021 al genomen:
  • Na raadpleging van btw-specialisten is besloten dat de SRFA, na samensmelting met de BSPD net zoals de afgelopen twee jaar, btw berekent over de contributiegelden. Dit blijft ongewijzigd;
  • Eventuele verschillen tussen de contributiebijdragen van de verschillende registers worden in 3 jaar tijd geleidelijk op hetzelfde niveau gebracht;
  • Alle registers kennen vanaf vandaag geregistreerden en aspirant-geregistreerden. Voor de laatste groep bedraagt de contributie eenmalig € 50,-. Verder geldt dat aspirant-geregistreerden geen recht hebben op het voeren van een titel en dat zij bezig zijn met een opleiding die bij succesvolle afronding recht geeft op registratie bij de SRFA. Sommige opleiders stellen het aspirant lidmaatschap beschikbaar voor hun studenten.
Verdere groei van de registers verwacht De reglementen van de SRFA zijn door het bestuur onlangs geactualiseerd. Deze reglementen staan op de website van de SRFA. In deze actualisatie is ook naar de toelatingseisen gekeken. De toelatingseisen zijn – waar mogelijk – verder verduidelijkt.  Het bestuur verwacht dat dit een positief effect heeft op de groei van de registers. Groei alleen is geen doelstelling van de SRFA, maar wel van belang voor het civiel effect van de titels die aan de registers verbonden zijn.