Kwaliteit samengestelde jaarrekening door REAA staat niet ter discussie

Register Erkend Administratie Adviseurs (REAA’s) die werkzaam zijn op een administratiekantoor, zijn opgeleid om volgens hoge kwaliteitsstandaarden samenstelwerkzaamheden uit te voeren. Standaard 4410 uit de Nadere voorschriften controle- en overige standaarden (NV COS) van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) is op samenstelwerkzaamheden binnen administratiekantoren niet van toepassing. Toch wordt de REAA’s in opleiding wel geleerd om deze standaard in hun werkzaamheden toe te passen. Frank Bakker, directeur Markus Verbeek Praehep en bestuurslid van de SRFA, zegt het als volgt: ”Veel REAA’s zijn werkzaam op accountantskantoren of op administratiekantoren die samenwerken met accountantskantoren. Het is belangrijk dat onze studenten in de opleiding leren om volgens hoge kwaliteitsstandaarden samenstelwerkzaamheden uit te voeren. Standaard 4410 borgt een kwalitatief hoogwaardige aanpak. Ook als een REAA op een administratiekantoor werkt waar deze standaard niet ‘avant la lettre’ wordt gebruikt, is het toch belangrijk dat de REAA heeft geleerd om de kwaliteitsaspecten uit deze standaard zoveel mogelijk toe te passen. In combinatie met de gedrags- en beroepsregels van de SRFA maakt dat de REAA als samensteller van jaarrekeningen tot een geduchte concurrent van de accountant.

Door regelgeving van accountants op te nemen in de opleiding tot REAA kan de REAA optreden als serieuze gesprekspartner voor de accountant en kan hij ook werken met de werkprogramma’s die bestemd zijn voor accountants in de samenstelpraktijk.