Belastingplan 2021

Het nieuwe Belastingplan 2021 brengt enkele belangrijke wijzigingen met zich mee. Het Belastingplan 2021 werd gepresenteerd op Prinsjesdag. De MKB BC’ers en de MKB BA’ers vertalen deze plannen naar de uitvoering van hun dagelijkse werkzaamheden. Enkele onderdelen uit het Belastingplan 2021 zijn (zonder hierbij limitatief te willen zijn):


  • Het differentiëren van het tarief van de overdrachtsbelasting. Om het kopen van woningen door jongeren te vergemakkelijken wordt er een eenmalige vrijstelling ingevoerd voor starters op de woningmarkt;
  • Het aftrekken van liquidatie- en stakingsverlies in het kader van de vennootschapsbelasting wordt beperkt. Het is niet langer mogelijk om het tijdstip waarop een liquidatie- of stakingsverlies wordt genomen, zelf in te plannen;
  • In de vennootschapsbelasting mag een fiscale coronareserve worden opgenomen. Doel is om daarmee de liquiditeitspositie van ondernemers te verbeteren;
  • Het toekennen van een zorgbonus tot een maximum van netto € 1000,- per werknemer;
  • De vermogensrendementsheffing in box 3 wordt aangepast door verhoging van het heffingsvrije vermogen van € 30.846,- naar € 50.000,-. Voor partners wordt dit € 100.000,-. Het belastingtarief in box 3 wordt verhoogd van 30 naar 31 %;
  • Het percentage voor de bijtelling van elektrische auto’s wordt stapsgewijs verlaagd van 14% in 2020 tot 5% in 2025. Dit geldt voor een catalogusprijs van maximaal € 45.000,- in 2020 tot een maximale catalogusprijs van € 40.000,- in 2025.

Particulieren en bedrijven die over de belastingmaatregelen 2021 geadviseerd willen worden en geholpen willen worden bij hun fiscale aangiftes kunnen terecht bij hun MKB BA en hun MKB BC. In de fiscale updatesessies die zij gevolgd hebben, zijn zij goed voorbereid op de recente wijzigingen in de belastingwetgeving.