Adviesfunctie belangrijk voor de toekomst van de REAA

Binnen administratiekantoren wordt vooral aandacht besteed aan het voeren van personeelsadministraties, financiële administraties, het samenstellen van jaarrekeningen en het verrichten van fiscale aangiftes. Vraag is of de administratiekantoren nog voldoende toekomst hebben nu veel administratieve werkzaamheden worden geautomatiseerd. Deze automatiseringsslag valt samen met een toenemende concurrentie en daardoor een stijgende prijsdruk. In oktober 2016 heeft de Rabobank een rapport uitgebracht waarin duidelijk naar voren komt dat de omzet die accountants- en administratiekantoren realiseren met het samenstellen van de jaarrekening de komende jaren fors zal dalen.


Toch worden er in datzelfde rapport van de Rabobank ook kansen genoemd. Een belangrijke kans ligt in de verschuiving van administreren naar adviseren. Verder moeten administratiekantoren soepel meebewegen met de ontwikkelingen in de markt. Automatisering is een kans en geen bedreiging. Het biedt de mogelijkheid om nieuwe dashboards te ontwikkelen en klanten aan de hand daarvan nog beter te adviseren.


Peter van den Berg, bestuursvoorzitter van de SRFA, merkt op dat om die reden in de opleiding tot Register Erkend Administratie Adviseur nadrukkelijk ook de nodige aandacht wordt besteed aan het leren verstrekken van fiscale en bedrijfseconomische adviezen. Van den Berg: ”Het gaat niet alleen om het kunnen opstellen van cijferoverzichten, maar ook om het zien van kansen en bedreigingen voor de ondernemers op basis van die cijfers. De Register Erkend Administratie Adviseur trekt samen op met zijn klanten en stelt zich op als hun sparringpartner.”


IT-ontwikkelingen, bijvoorbeeld op het gebied van Power BI, bieden aan de Register Erkend Administratie Adviseur nieuwe kansen. Van den Berg: ”De Register Erkend Administratie Adviseur moet zich niet zozeer als IT-specialist ontwikkelen, maar hij moet wel zicht hebben op wat hij met nieuwe tools kan, op dat gebied meebewegen met de ontwikkelingen in de markt en daarmee nieuwe advieskansen creëren.”