SRFA Fiscale nieuwsbrief

Opleiding.nl

Als SRFA-geregistreerde en als aspirant-lid kunt u profiteren van 10% korting op ruim 600 opleidingen voor financieel professionals. Daarmee is uw jaarbijdrage aan de SRFA soms al voor jaren terugverdiend. Dat is een van de grote voordelen van een registratie bij de SRFA. U kunt zich via de website van SRFA inschrijven voor deze opleidingen. De SRFA heeft in samenwerking met Opleiding.nl een pakket van opleidingen samengesteld dat afgestemd is op onze doelgroep. Om toegang te krijgen tot Opleiding.nl moet u de SRFA toestemming geven uw naam en e-mailadres te verstrekken aan Opleiding.nl. In de nieuwsupdate van afgelopen maart vindt u een link om u hiervoor aan te melden. Let op: bent u geregistreerd na september 2020 dan wordt u automatisch aangemeld bij Opleiding.nl (dit geldt niet voor aspirant-leden).

SRFA maakt groeispurt door en verwelkomt BSPD

In 2018 is met veel enthousiasme de Stichting Register Fiscaal en Financieel Advies (SRFA) opgericht. De SRFA is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk en is een initiatief van erkende opleiders. De stichting staat in contact met brancheverenigingen en onafhankelijke adviseurs uit het fiscale en financiële vakgebied. Na de succesvolle totstandkoming van de registers MKB Belastingconsulent (MKB BC) en MKB Belastingadviseur (MKB BA) werd het al snel duidelijk dat er meer doelgroepen zijn die aan de markt willen laten blijken dat zij het verschil maken. Door middel van registratie en het voeren van de titel maken onze professionals duidelijk dat ze een gedegen opleiding hebben genoten en hun expertise voortdurend bijhouden. Als resultaat zag een aantal nieuwe registers voor financieel professionals het licht. Meerdere organisaties toonden al grote belangstelling in de registers. Dankzij een gestage groei stond de teller eind 2020 op ruim 250 (aspirant-)geregistreerde professionals. Er zijn meer organisaties die de kennis omtrent de financiële en fiscale beroepsuitoefening willen bevorderen en in stand willen houden. Net als de SRFA staan zij voor een vakbekwame, correcte en transparante uitoefening van financiële en fiscale beroepen. De SRFA probeert hierbij een verbindende rol te spelen. Dit heeft nu al geresulteerd in een samensmelting van SRFA en BSPD (Belangenvereniging SPD). Inmiddels zijn 540 financiële en fiscale professionals bij de SRFA aangesloten. Welkom BSPD, welkom RFM en RS geregistreerden! SRFA en BSPD, hoe verder? Als twee organisaties besluiten samen verder te gaan vergt het meer dan goede gesprekken en het gevoel dat gezamenlijk de goede weg wordt ingeslagen. Beide organisaties hebben immers leden of geregistreerden, beide kennen hun eigen voorwaarden en beiden zijn gewend aan een bepaalde manier van werken. Om dit in goede banen te kunnen leiden is er besloten om het jaar 2021 als overgangsjaar te beschouwen. Daar waar mogelijk blijft alles voor

Kwaliteit samengestelde jaarrekening door REAA staat niet ter discussie

Register Erkend Administratie Adviseurs (REAA’s) die werkzaam zijn op een administratiekantoor, zijn opgeleid om volgens hoge kwaliteitsstandaarden samenstelwerkzaamheden uit te voeren. Standaard 4410 uit de Nadere voorschriften controle- en overige standaarden (NV COS) van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) is op samenstelwerkzaamheden binnen administratiekantoren niet van toepassing. Toch wordt de REAA’s in opleiding wel geleerd om deze standaard in hun werkzaamheden toe te passen. Frank Bakker, directeur Markus Verbeek Praehep en bestuurslid van de SRFA, zegt het als volgt: ”Veel REAA’s zijn werkzaam op accountantskantoren of op administratiekantoren die samenwerken met accountantskantoren. Het is belangrijk dat onze studenten in de opleiding leren om volgens hoge kwaliteitsstandaarden samenstelwerkzaamheden uit te voeren. Standaard 4410 borgt een kwalitatief hoogwaardige aanpak. Ook als een REAA op een administratiekantoor werkt waar deze standaard niet ‘avant la lettre’ wordt gebruikt, is het toch belangrijk dat de REAA heeft geleerd om de kwaliteitsaspecten uit deze standaard zoveel mogelijk toe te passen. In combinatie met de gedrags- en beroepsregels van de SRFA maakt dat de REAA als samensteller van jaarrekeningen tot een geduchte concurrent van de accountant.“   Door regelgeving van accountants op te nemen in de opleiding tot REAA kan de REAA optreden als serieuze gesprekspartner voor de accountant en kan hij ook werken met de werkprogramma’s die bestemd zijn voor accountants in de samenstelpraktijk.

Wilt u iedere week op de hoogte gehouden worden van de actualiteiten binnen de vakgebieden Fiscaal, Accountancy, Pensioenen, BTW en Subsidie? Abonneer u dan nu!