SRFA Fiscale nieuwsbrief

Aandeelhoudersbesluit herroepen wegens machtsmisbruik

Een broer wordt er als enig aandeelhouder toe veroordeeld om 25% van zijn aandelen aan zijn zus en aan zijn vader te leveren. Net vóór de daadwerkelijke overdracht wijzigt hij als enig aandeelhouder de statuten en beslist hij dat aandeelhoudersbesluiten voortaan met 2/3e meerderheid moeten worden genomen. Dit zou hem een vetorecht geven. Zijn zus en vader accepteren dit niet. Terecht, oordeelt Hof Amsterdam. Het aandeelhoudersbesluit moet worden herroepen, omdat er machtsmisbruik aan ten grondslag ligt. Het hof stelt de vader en de zus in het gelijk.

Waardering stamrechtverplichting – tegen welk rentepercentage?

Een belastingplichtige bedong in 2010 bij zijn bv een stamrechtuitkering van € 20.600, die ingaat per maart 2021. De beschikbare koopsom was ruim € 268.000. Eind 2010 wil deze belastingplichtige de voorziening voor dit stamrecht waarderen op € 272.900. Daarbij houdt hij rekening met een marktrente van 3%. De inspecteur komt uit op een veel lagere voorziening, namelijk € 229.900. Hij hanteert daarbij de wettelijk voorgeschreven rente van 4%. De rechter geeft de inspecteur in deze zaak gelijk. De Wet inkomstenbelasting 2001 schrijft in artikel 3.29 voor de waardering van dergelijke voorzieningen dwingend een rente voor van ten minste 4%.

Economische eigendom bepaalt toerekening woning na echtscheiding

Een man en een vrouw hebben een gezamenlijke woning. In 2013 verlaat de man de woning  en in mei 2015 dienen zij een verzoek om echtscheiding in. De rechter spreekt in augustus 2016 de echtscheiding uit, waarna de vrouw in januari 2017 de volledige juridische eigendom over de woning krijgt. In het echtscheidingsconvenant staat dat vanaf 1 januari 2014 alle lasten evenals de waardeverandering van de woning voor rekening en risico van de vrouw komen. Zij heeft daarom in haar aangifte IB 2016 de woning terecht voor 100% aan zichzelf toegerekend, aldus Rechtbank Den Haag. De economische eigendom is hiervoor namelijk doorslaggevend – en niet de juridische eigendom.

Wilt u iedere week op de hoogte gehouden worden van de actualiteiten binnen de vakgebieden Fiscaal, Accountancy, Pensioenen, BTW en Subsidie? Abonneer u dan nu!