SRFA Fiscale nieuwsbrief

Kwaliteit samengestelde jaarrekening door RAA staat niet ter discussie

Register Administratie Adviseurs (RAA’s) die werkzaam zijn op een administratiekantoor, zijn opgeleid om volgens hoge kwaliteitsstandaarden samenstelwerkzaamheden uit te voeren. Standaard 4410 uit de Nadere voorschriften controle- en overige standaarden (NV COS) van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) is op samenstelwerkzaamheden binnen administratiekantoren niet van toepassing. Toch wordt de RAA’s in opleiding wel geleerd om deze standaard in hun werkzaamheden toe te passen. Frank Bakker, directeur Markus Verbeek Praehep en bestuurslid van de SRFA, zegt het als volgt: ”Veel RAA’s zijn werkzaam op accountantskantoren of op administratiekantoren die samenwerken met accountantskantoren. Het is belangrijk dat onze studenten in de opleiding leren om volgens hoge kwaliteitsstandaarden samenstelwerkzaamheden uit te voeren. Standaard 4410 borgt een kwalitatief hoogwaardige aanpak. Ook als een RAA op een administratiekantoor werkt waar deze standaard niet ‘avant la lettre’ wordt gebruikt, is het toch belangrijk dat de RAA heeft geleerd om de kwaliteitsaspecten uit deze standaard zoveel mogelijk toe te passen. In combinatie met de gedrags- en beroepsregels van de SRFA maakt dat de RAA als samensteller van jaarrekeningen tot een geduchte concurrent van de accountant.“ Door regelgeving van accountants op te nemen in de opleiding tot RAA kan de RAA optreden als serieuze gesprekspartner voor de accountant en kan hij ook werken met de werkprogramma’s die bestemd zijn voor accountants in de samenstelpraktijk.

Controllers blij met SRFA-register

Sinds september 2020 heeft de SRFA een register geïntroduceerd voor financial controllers. In het register worden financial controllers ingeschreven die opgeleid zijn op minimaal Post HBO-niveau. Inschrijving in het register geeft hen het recht om de titel Register Financial Controller (RFC) te voeren. Het register is bedoeld voor financial controllers die serieus met hun vak bezig zijn. Want inschrijving in het register is niet vrijblijvend. Zo moeten RFC’s bijvoorbeeld jaarlijks updatesessies en/of cursussen volgen in het kader van hun permanente educatieverplichting.   Guillaume Naipal, manager Bedrijfsvoering en Vastgoedbeheer bij een grote woningbouwcorporatie, juicht het initiatief van de SRFA toe. “Door educatie-eisen te stellen en een klachtenregeling te hanteren, wordt geborgd dat de RFC’s op een goed niveau binnen organisaties kunnen functioneren. Je moet op Post HBO-niveau zijn opgeleid en op dat niveau functioneren, terwijl je ook jaarlijks aan je permanente educatieverplichting moet voldoen. Ik merk dat er grote behoefte is aan dit soort kwalitatief goed opgeleide financial controllers.”    Om in het RFC-register ingeschreven te kunnen worden, moet je de RFC-opleiding hebben gevolgd of een financiële bacheloropleiding op minimaal HBO-niveau hebben gevolgd en daarnaast op Post HBO-niveau geschoold zijn op Financial Control. Naipal: ”Een module Financial Control op Post HBO-niveau geldt als minimum, daarnaast moet je binnen een afgeronde opleiding je skills en vaktechnische kennis verbreed en/of verdiept hebben. Het bedrijfsleven heeft naar mijn mening dergelijke financials hard nodig. Juist nu.”

Adviesfunctie belangrijk voor de toekomst van de RAA

Binnen administratiekantoren wordt vooral aandacht besteed aan het voeren van personeelsadministraties, financiële administraties, het samenstellen van jaarrekeningen en het verrichten van fiscale aangiftes. Vraag is of de administratiekantoren nog voldoende toekomst hebben nu veel administratieve werkzaamheden worden geautomatiseerd. Deze automatiseringsslag valt samen met een toenemende concurrentie en daardoor een stijgende prijsdruk. In oktober 2016 heeft de Rabobank een rapport uitgebracht waarin duidelijk naar voren komt dat de omzet die accountants- en administratiekantoren realiseren met het samenstellen van de jaarrekening de komende jaren fors zal dalen. Toch worden er in datzelfde rapport van de Rabobank ook kansen genoemd. Een belangrijke kans ligt in de verschuiving van administreren naar adviseren. Verder moeten administratiekantoren soepel meebewegen met de ontwikkelingen in de markt. Automatisering is een kans en geen bedreiging. Het biedt de mogelijkheid om nieuwe dashboards te ontwikkelen en klanten aan de hand daarvan nog beter te adviseren. Peter van den Berg, bestuursvoorzitter van de SRFA, merkt op dat om die reden in de opleiding tot Register Administratie Adviseur nadrukkelijk ook de nodige aandacht wordt besteed aan het leren verstrekken van fiscale en bedrijfseconomische adviezen. Van den Berg: ”Het gaat niet alleen om het kunnen opstellen van cijferoverzichten, maar ook om het zien van kansen en bedreigingen voor de ondernemers op basis van die cijfers. De Register Administratie Adviseur trekt samen op met zijn klanten en stelt zich op als hun sparringpartner.” IT-ontwikkelingen, bijvoorbeeld op het gebied van Power BI, bieden aan de Register Administratie Adviseurs nieuwe kansen. Van den Berg: ”De Register Administratie Adviseur moet zich niet zozeer als IT-specialist ontwikkelen, maar hij moet wel zicht hebben op wat hij met nieuwe tools kan, op dat gebied meebewegen met de ontwikkelingen in de markt en daarmee nieuwe advieskansen creëren.”

Wilt u iedere week op de hoogte gehouden worden van de actualiteiten binnen de vakgebieden Fiscaal, Accountancy, Pensioenen, BTW en Subsidie? Abonneer u dan nu!