Economische eigendom bepaalt toerekening woning na echtscheiding

Een man en een vrouw hebben een gezamenlijke woning. In 2013 verlaat de man de woning  en in mei 2015 dienen zij een verzoek om echtscheiding in. De rechter spreekt in augustus 2016 de echtscheiding uit, waarna de vrouw in januari 2017 de volledige juridische eigendom over de woning krijgt. In het echtscheidingsconvenant staat dat vanaf 1 januari 2014 alle lasten evenals de waardeverandering van de woning voor rekening en risico van de vrouw komen. Zij heeft daarom in haar aangifte IB 2016 de woning terecht voor 100% aan zichzelf toegerekend, aldus Rechtbank Den Haag. De economische eigendom is hiervoor namelijk doorslaggevend – en niet de juridische eigendom.