Aandeelhoudersbesluit herroepen wegens machtsmisbruik

Een broer wordt er als enig aandeelhouder toe veroordeeld om 25% van zijn aandelen aan zijn zus en aan zijn vader te leveren. Net vóór de daadwerkelijke overdracht wijzigt hij als enig aandeelhouder de statuten en beslist hij dat aandeelhoudersbesluiten voortaan met 2/3e meerderheid moeten worden genomen. Dit zou hem een vetorecht geven. Zijn zus en vader accepteren dit niet. Terecht, oordeelt Hof Amsterdam. Het aandeelhoudersbesluit moet worden herroepen, omdat er machtsmisbruik aan ten grondslag ligt. Het hof stelt de vader en de zus in het gelijk.