Kwaliteit samengestelde jaarrekening door REAA staat niet ter discussie

Register Erkend Administratie Adviseurs (REAA’s) die werkzaam zijn op een administratiekantoor, zijn opgeleid om volgens hoge kwaliteitsstandaarden samenstelwerkzaamheden uit te voeren. Standaard 4410 uit de Nadere voorschriften controle- en overige standaarden (NV COS) van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) is op samenstelwerkzaamheden binnen administratiekantoren niet van toepassing. Toch wordt de REAA’s in opleiding wel geleerd om deze standaard in hun werkzaamheden toe te passen. Frank Bakker, directeur Markus Verbeek Praehep en bestuurslid van de SRFA, zegt het als volgt: ”Veel REAA’s zijn werkzaam op accountantskantoren of op administratiekantoren die samenwerken met accountantskantoren. Het is belangrijk dat onze studenten in de opleiding leren om volgens hoge kwaliteitsstandaarden samenstelwerkzaamheden uit te voeren. Standaard 4410 borgt een kwalitatief hoogwaardige aanpak. Ook als een REAA op een administratiekantoor werkt waar deze standaard niet ‘avant la lettre’ wordt gebruikt, is het toch belangrijk dat de REAA heeft geleerd om de kwaliteitsaspecten uit deze standaard zoveel mogelijk toe te passen. In combinatie met de gedrags- en beroepsregels van de SRFA maakt dat de REAA als samensteller van jaarrekeningen tot een geduchte concurrent van de accountant.“

 

Door regelgeving van accountants op te nemen in de opleiding tot REAA kan de REAA optreden als serieuze gesprekspartner voor de accountant en kan hij ook werken met de werkprogramma’s die bestemd zijn voor accountants in de samenstelpraktijk.

Controllers blij met SRFA-register

Sinds september 2020 heeft de SRFA een register geïntroduceerd voor financial controllers. In het register worden financial controllers ingeschreven die opgeleid zijn op minimaal Post HBO-niveau. Inschrijving in het register geeft hen het recht om de titel Register Financial Controller (RFC) te voeren. Het register is bedoeld voor financial controllers die serieus met hun vak bezig zijn. Want inschrijving in het register is niet vrijblijvend. Zo moeten RFC’s bijvoorbeeld jaarlijks updatesessies en/of cursussen volgen in het kader van hun permanente educatieverplichting.

 

Guillaume Naipal, manager Bedrijfsvoering en Vastgoedbeheer bij een grote woningbouwcorporatie, juicht het initiatief van de SRFA toe. “Door educatie-eisen te stellen en een klachtenregeling te hanteren, wordt geborgd dat de RFC’s op een goed niveau binnen organisaties kunnen functioneren. Je moet op Post HBO-niveau zijn opgeleid en op dat niveau functioneren, terwijl je ook jaarlijks aan je permanente educatieverplichting moet voldoen. Ik merk dat er grote behoefte is aan dit soort kwalitatief goed opgeleide financial controllers.” 

 

Om in het RFC-register ingeschreven te kunnen worden, moet je de RFC-opleiding hebben gevolgd of een financiële bacheloropleiding op minimaal HBO-niveau hebben gevolgd en daarnaast op Post HBO-niveau geschoold zijn op Financial Control. Naipal: ”Een module Financial Control op Post HBO-niveau geldt als minimum, daarnaast moet je binnen een afgeronde opleiding je skills en vaktechnische kennis verbreed en/of verdiept hebben. Het bedrijfsleven heeft naar mijn mening dergelijke financials hard nodig. Juist nu.”